Angličtina pro zahrádkáře

Cvičení k lekci 3

doplněk k časopisu Zahrádkář 3/2008 str. 51

Garden tools - zahradní nářadí

GARDEN TOOLS
A gardener needs the proper equipment and garden tools to create a garden that will be admired by others. Garden tools can be hand tools and power tools. Essential garden equipment includes the following items: a spade, a garden fork, a trowel, a hoe, a pair of secateurs, a rake, a watering can and a wheelbarrow. The first power tool to become popular with gardeners was the lawn mower. This had been followed by a very wide range of power tools, including cultivator, sprinklers and mini-tractors.

Nahrávka výslovnosti (*.MP3 soubor):

VOCABULARY::

a) Garden tools zahradní nářadí
cultivator kultivátor, kypřič
can konev
equipment vybavení
fork vidle, vidlička
hoe motyka
item věc, předmět, položka
lawn trávník
mower sekačka
rake hrábě; uhrabat
secateurs zahradnické nůžky
shears nůžky (velké)
spade rýč
sprinkler postřikovač, kropáč
tool nástroj, nářadí
trowel sázecí lopatka
wheelbarrow kolečko
   
b) Garden works práce na zahradě
dig kopat
plant sázet, zasadit
prune prořezávat
sow sít
water zalévat
weed plít

Nahrávka výslovnosti (*.MP3 soubor):

Další Cvičení vám nabízíme v podobě *.PDF souboru.