Angličtina pro zahrádkáře

Cvičení k lekci 2

doplněk k časopisu Zahrádkář 2/2008 str. 50

Garden centre - Zahradnictví - zahradní centrum

Text z časopisu

Garden centre: A retail firm that sells plants, seeds, bulbs, gardening tools and products related to gardens, gardening and garden equipment.
Zahradnictví: Maloobchodní firma, která prodává rostliny, osivo, cibule, zahradní nářadí a produkty, vztahující se k zahradám, zahradničení a vybavení zahrad.

Nahrávka výslovnosti (*.MP3 soubor):

Garden centre world: An extension of the traditional garden centre, creating the largest online resource for everything pertaining to gardening.
Zahradnické centrum: Rozšíření tradičního zahradnictví, vytvářející největší přímou zásobu pro vše týkající se zahradničení.

Nahrávka výslovnosti (*.MP3 soubory):

Vocabulary:

cena price
cibule rostlin bulbs
drahý (o ceně) expensive
kupovat to buy
levný cheap
pokladní lístek cash-account
prodavač shop assistant
pult counter
semena rostlin flower seeds
sleva discount
snížená cena reduced price
výprodej sale
zahradní kůlny garden sheds
zahradní nábytek garden furniture

Nahrávka výslovnosti (*.MP3 soubor):


Cvičení

Exercises:

A) Complementary exercise - Doplňovací cvičení: (do bílých políček vyplňte přeložené výrazy)

1) (rostliny) are the living organisms that/which (rostou) in the earth and have stems, leaves and roots.

2) In larger towns the (předzahrádka) may be edged with a decorative fence, railings or (živým plotem) .

3) Gardens may be of many different types of designes, such as a (skalka) , a herb garden, a wild flower garden, or a (vodní zahrada) .

4) (japonské zahrady) use a lot of (stálezelených rostlin) , streams and stones.

5) All (záhony) in our garden are (zalévány) twice a day.

6) In the spring sometimes a (pozdní mrazy) kills the (pupeny) on the trees.

7) In the autumn the (stromy) turn gold and the (listy) fall.

Správné odpovědi
se vám zobrazí po najetí kurzorem na políčka k doplnění.

Další cvičení vám nabízíme v podobě *.PDF souboru.