Angličtina pro zahrádkáře

Cvičení k lekci

doplněk k časopisu Zahrádkář 1/2008 str. 48


Text z časopisu

Garden - a piece of ground usually next to a house, with plants, trees and grass
Zahrada - kus půdy většinou vedle domu, s rostlinami, stromy a trávou

Gardening - work in a garden, often a hobby, production of plants for own consumption and for pleasure
Zahradničení- zahradnictví - práce na zahradě, často koníček, produkce rostlin pro vlastní spotřebu a pro radost

Types of gardens: flower garden, herb garden, orchard, rose garden, vegetable garden,...
Typy zahrad: květinová zahrada, bylinková zahrádka, ovocný sad, rosárium, zeleninová zahrada,...

Nahrávka výslovnosti (*.MP3 soubor):

 

Vocabulary:

zahrada garden
zahradničení gardening
zahradník gardener
trávník lawn
květinový záhon flowerbed
strom tre
keř shrub, bush
živý plot hedge
příjezdová cesta driveway
skalka rock garden
jezírko pond
sad orchard
skleník greenhouse
zeleninová zahrádka vegetable garden
rostlina plant
zahrádkářství hobby gardening
zahradnictví gardening
zahradnictví horticulture
   

Nahrávka výslovnosti (*.MP3 soubor):


Další cvičení vám nabízíme v podobě *.PDF souboru.